Polityka Prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w sklepie internetowym szkolenia.pharmacycollege.pl.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach sklepu www.szkolenia.pharmacycollege.pl (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Piktorex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 Bud.23/ p. 408

01 – 938 Warszawa

KRS: 0000591968

NIP: 5272754833

REGON: 363316800;


II. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a sklepem internetowym sklep.farmaceucibezgranic.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.

Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

System IT sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w sklepie internetowym www.szkolenia.pharmacycollege.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

Zarejestrowany Użytkownik po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane ze sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl.

W trakcie rejestracji prosimy o:

imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu potwierdzającego złożenie zamówienia i dokumentu sprzedaży;

adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam do wystawienia dokumentu sprzedaży;

e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem ze sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl.

numer telefonu – niezbędny w przypadku komunikacji i realizacji zamówień dokonywanych poprzez sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl.

Dane przechowywane są przez cały okres działalności sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl lub do momentu zgłoszenia chęci ich usunięcia przez osobę do tego uprawnioną.

Podstawą prawną przetwarzania jest:

 • art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych);
 • art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 • 6 ust. 1 pkt f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji oraz jej NIP – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu potwierdzającego złożenie zamówienia i dokumentu sprzedaży;

adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam do wystawienia dokumentu sprzedaży;

e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

numer telefonu – niezbędny w przypadku komunikacji i realizacji zamówień dokonywanych poprzez sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Kupujący wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji oraz NIP – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez ADO i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail przekazywane są podmiotom, które uczestniczą w organizacji wydarzeń, na które sprzedawane jest prawo wstępu za pośrednictwem sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl, a także sponsorom, którzy wspierają organizatora finansowo i organizacyjne (np. poprzez wysyłkę materiałów szkoleniowych, certyfikatów etc.) w organizacji tych wydarzeń, takim jak:

 1. Związek Zawodowy Pracowników Farmacji, ul. gen. Meriana C. Coopera 6B/10, 01-315 Warszawa;
 2. Polska Grupa Farmaceutyczna Spółką Akcyjną z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000471297, kapitał zakładowy w wysokości 372 000 000 złotych, opłacony w całości, posiadająca numer NIP 5272643921, nr REGON 142726149, BDO 000034747.

imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

 1. Kancelaria Księgowa Paweł Czerwiński, ul. Pałucka 6 77-200 Miastko NIP: 8421754628

W związku z realizacją płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl.

Sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 18, 660-166 Poznań, NIP:  7792308495

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

na podstawie udzielonej zgody – dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody lub ustania celu, dla którego zostały pozyskane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

na podstawie zawartej umowy – dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora – do czasu jego wypełnienia lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

C. Marketing

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia, a także w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe ze sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w sklepie internetowym www.szkolenia.pharmacycollege.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

D. Korespondencja

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu do sklepu internetowego sklep.farmaceucibezgranic.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl.

W ramach sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym  do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez tę osobę.

W ramach sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu w sklepie internetowym www.szkolenia.pharmacycollege.pl;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobie odwiedzającej sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w sklepie internetowym www.szkolenia.pharmacycollege.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A. Sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się ze sklepem internetowym www.szkolenia.pharmacycollege.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia do sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl korzysta z serwerów OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000220286; NIP: 8992520556) i oprogramowania sklepowego NetArch Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000286559; NIP: 945-208-91-38). Firmy te nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. Sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl (cookies)

Sklepu internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia rozpoznania Ciebie i dostosowania sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl do Twoich potrzeb.

Sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl wykorzystuje cookies do:

zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookies są kasowane);

zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookies są kasowane);

zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookies są kasowane);

tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookies są kasowane);

personalizowania wyglądu sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookies są kasowane);

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookies są kasowane.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookies są kasowane.

E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

Sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookies takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej przez www.szkolenia.pharmacycollege.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

Sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

Sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów www.szkolenia.pharmacycollege.pl

Sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w sklepie internetowym www.szkolenia.pharmacycollege.pl linki do innych stron internetowych. Sklep internetowy  www.szkolenia.pharmacycollege.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl dane takie udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy, podmioty współorganizujące wydarzenia, sponsorzy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

VII. Zmiana polityki prywatności sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl

Sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu internetowego www.szkolenia.pharmacycollege.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem http://www.szkolenia.pharmacycollege.pl/strona/polityka_prywatnosci.

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 3. dostępu do danych osobowych;
 4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 5. przenoszenia danych osobowych;
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

IX. Kontakt

Sklep internetowy www.szkolenia.pharmacycollege.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: biuro@piktorex.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail: biuro@piktorex.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Piktorex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 Bud.23/ p. 408

01 – 938 Warszawa

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl